Kom igång

Nedan är en enkel guide för hur du kommer igång.

Hygglig har ett HTTP-baserat API vilket gör det lätt att integrera.

Hygglig Checkout visas på din webbplats i en iFrame.

API- och integrationsdokumentation finner du på utvecklarwebben.

För handlare som användare en e-handelsplattform till vilken vi har en färdig modul, är integrationen mycket enkel.

På respektive moduls webbsida finns all information ni behöver.

För att genomföra tester behöver du få ett testkonto. Det får du genom att skicka förfrågan till oss.

I vår testmiljö är förutsättningarna lite speciella jämfört med produktionsmiljön. Det finns bara en specifik testperson som får kredit, och därmed blir beviljad att betala med faktura.

Den testpersonen har personnummer 101010-1010 och postnummer 10041 (vilken e-postadress & mobilnummer som helst kan användas).

Inga andra kunder beviljas kredit utan kommer istället uppmanas att betala med något av de andra betalalternativen. Kortbetalningen går att testa genom att ange ett speciellt kortnummer. Alla övriga kortnummer kommer resultera i misslyckat köp.

Det kortnummer som fungerar är 4711 1000 0000 0000. Även giltighetsdatum och cvc-kod är special, se nedan.

  • Test av faktura – ange personnummer 101010-1010 och postnummer 10041
  • Test av kortbetalning – ange Kortnr: 4711 1000 0000 0000, MM/ÅÅ: 06/24, CVC: 684.

Direktbetalning går inte att genomföra på låtsas. Du kan se hur det fungerar när man väljer bank för direktbetalning, men genomför inte betalningen i din bank om du inte vill att pengar ska dras från ditt bankkonto.

Fyll i dina företagsuppgifter genom att teckna avtal. När vi mottagit dina uppgifter och kontrollerat dessa får ni avtalet i retur för elektronisk underskrift.

När vi har fått ditt avtal underskrivet av firmatecknare gör vi kontroll och när du är godkänd skriver vi under och skickar ut produktionsnycklar.

När sen tjänsten är i produktion, dvs er e-butik är uppe och rullar live, stämmer vi av lämpliga utbetalnings-perioder och rapporteringsfunktioner.

Marginalen Bank genomför inga förändringar i sitt API utan att i god tid innan kontakta er. Likaså måste förändringar i er användning av betaltjänsten rapporteras till Marginalen Bank.