Konsumentskydd

När du betalar via Hygglig Checkout är du garanterad varan eller pengarna tillbaka om varan inte levereras eller om den har levererats och det är något fel med den.

Vi vet att de handlare som tar betalt via Hygglig är seriösa, professionella e-handlare som månar om sin relation med kunderna. Att problem uppstår är därför ovanligt. Skulle något ändå hända så hjälper vi dig lösa det.

Hyggligs konsumentskydd gäller mellan dig som är privatperson och Hygglig. Syftet med Hyggligs konsumentskydd är att du som konsument ska känna dig trygg när du handlar av e-butiker som samarbetar med Hygglig, eftersom du alltid kan vända dig till oss om du får problem med ditt köp. Dessutom kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största dataskyddssäkerheten genom hela köpprocessen och inte lämnas ut till externa aktörer. Konsumentskyddet ger dig samma skydd vid alla köp med Hygglig, oavsett hur du betalar och oavsett vilken e-butik du handlar i.

Hygglig är en tjänst från Marginalen Bank och alla som handlar genom Hygglig skyddas av bankens policy gällande Behandling av Personuppgifter. Läsa mer på https://www.marginalen.se/privat/kundservice/personuppgifter/personuppgifter-banken/

Om din vara inte kommer fram

Om du inte får din vara behöver du givetvis inte betala
Har du valt att betala med Hyggligs faktura eller delbetalningsalternativ? Då behöver du inte betala innan du får dina varor.
Dröjer det? Gör då så här:

 • Dubbelkolla så att du inte har missat någon avisering från ombudet.
 • Om du valt att betala med faktura, kontakta kundtjänst så att vi kan flytta fram förfallodatum.
 • Har du fortfarande inte fått varorna när det nya förfallodatumet närmar sig (eller när månadsfakturan där ditt köp är angivet ska betalas) kontakta butiken där du köpt varorna för att se var de har tagit vägen.
 • Om det därefter inte löser sig, kontakta vår kundtjänst, så att vi kan hjälpa dig att reda ut var dina varor har tagit vägen. Under tiden som vi utreder vad som hänt behöver du inte betala. Om det visar sig att varorna inte har levererats till dig kommer du inte behöva betala till Hygglig. Observera undantaget nedan.

Har du redan betalt?
Det kan givetvis hända att du har betalat varorna innan de levereras. Antingen om du betalat med kort eller internetbank, genom annan direktbetalning, eller om du helt enkelt betalat din faktura tidigare. Gör då så här:

 • Dubbelkolla så att du inte har missat någon avisering från ombudet eller så att ombudet inte har levererat varan till dig.
 • Kontakta butiken där du köpt varorna för att se var de har tagit vägen.
 • Om det därefter inte löser sig, kontakta Hyggligs kundtjänst! Om du betalat men inte fått dina varor, utreder Hygglig vad som har hänt och var dina varor har tagit vägen. Visar det sig, utifrån de omständigheter som har presenterats, att varorna inte har levererats till dig, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.

Ett undantag finns
Det är om du själv inte har medverkat till att göra det möjligt för säljaren att leverera varorna till dig. Till exempel om varorna levereras till ett upphämtningsställe eller annan plats och du (eller någon du anlitat) sedan inte hämtar upp dem trots att du har fått aviseringar om att de har kommit. Ett annat exempel är om någon du har anlitat har hämtat upp varorna på aviserad avhämtningsplats, men att varorna därefter inte når fram till dig.

Din beställning kommer fram - men vara är felaktig

Du behöver inte betala om dina varor är felaktiga
När du väljer att betala med faktura eller delbetalning kan du vänta med att betala tills du har fått hem dina varor. Då kan du undersöka dem och se att allt är som det ska innan du betalar. Om du upptäcker att allt inte är i sin ordning, gör så här:

 • Kontakta vår kundtjänst så att vi kan flytta fram förfallodagen.
 • Prata med butiken du köpt varan av och försök att lösa det med dem.
 • Kontakta Hyggligs kundtjänst innan den nya förfallodagen passerar om det inte löser sig med butiken. Bifoga de dokument (t.ex. orderbekräftelse och bilder) som du anser behövs för att styrka felet. Du kommer då enbart behöva betala till Hygglig ifall vi efter noggrann utredning anser att din invändning inte är korrekt.

För att undvika att Hygglig skickar ut påminnelser, ber vi dig informera oss om dina invändningar så snart som möjligt.

Har du redan betalt?
Det kan hända att du redan har betalat dina varor före leverans, eller före det att du har upptäckt att de är felaktiga. Gör då så här:

 • Prata med butiken du köpt varan av och försök att lösa det med dem.
 • Om ni inte kan hitta en lösning, kontakta vår kundtjänst inom den lagstadgade reklamationsfristen för att vi ska kunna utreda din invändning. Om det efter utredning framkommer, utifrån den bevisning och de omständigheter som har lagts fram, att det är fel på varorna, kommer vi att återbetala dig det inbetalda beloppet.
Ångrar du ditt köp?

Om du enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en rätt att ångra ditt köp, kommer Hygglig naturligtvis att återbetala redan genomförda betalningar. Vi kan komma att minska återbetalningsbeloppet enligt ditt avtal med butiken (till exempel om ni har kommit överens om att du ska stå för kostnader för returfrakten) eller vad som annars följer av gällande rätt (såsom värdeminskningsavdrag för varor som du har använt utöver vad ångerrätten tillåter, eller med ett proportionerligt belopp av en utnyttjad tjänst).

Säljaren är skyldig att informera dig om ifall du har rätt att ångra ditt köp och hur du ska gå till väga för att utnyttja den. Ångerrätten är en rättighet som du som konsument har enligt lag och kan inte avtalas bort med säljaren.

Tänk också på att ångerrätten inte gäller för alla typer av varor och tjänster. Undantagna från lagens regler om ångerrätt är exempelvis avtal om transport av personer (såsom flygbiljetter) och varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Relation till e-butiken(där du gjort ditt köp)

Vänligen notera att vi i detta dokument endast beskriver Hyggligs processer för att hantera dessa fall. Även om e-butikerna ofta följer våra rekommendationer och de beslut vi tar i specifika ärenden kan vi inte garantera att inte e-butikerna själva kommer att rikta ett betalningsanspråk mot dig utan Hyggligs inblandning, till exempel när vi har valt att återföra en fordring till butiken på grund av en tvist. Skulle du och säljaren därefter komma överens om betalningskravet, eller att tvisten prövas i en annan instans (såsom Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol) som skulle besluta till e-butikens fördel, har e-butiken möjlighet att lägga upp betalningskravet genom Hygglig igen.

Relation till tillämplig lag samt avtal med annan betalningsleverantör

Observera att det som är angivet i detta dokument inte påverkar de rättigheterna du som konsument har enligt lag, eller i övrigt andra rättigheter som du kan ha enligt avtal med andra betalningsleverantörer (såsom kortbetalningar) som erbjuds av Hygglig i e-butikens kassa.

Säkerhet

Hyggligs verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen. Finansinspektionens uppgift är att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte följer gällande regler.

Hygglig behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. När du handlar med Hygglig skyddas dina uppgifter av såväl utarbetade processer och organisatoriska funktioner, som av tekniska system. Misstänker du att någon obehörig kommit över dina personuppgifter, ber vi dig omgående kontakta kundtjänst.

Hygglig följer de bestämmelser som ska förhindra penningtvätt. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet förs in i de legala systemen.

Marginalen Bank Bankaktiebolag är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Banken behandlar dina personuppgifter på https://www.marginalen.se/privat/kundservice/personuppgifter/personuppgifter-banken/